Baltic, HMPQ

Bild från Museiföreningen HAMNMAGASINETS VÄNNER, Figeholm
Basfakta:
 • Svensk signal: HMPQ
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 105,9 fot
 • Bredd: 22,4 fot
 • Djupgående: 12,15 fot
 • Dräktighet:
  • 1875: 184,88 ton
 • Riggning/typ: Skonert
Historik:

1875-08-10
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Per Johan Pettersson för partrederi med 3 deltagare där sjökaptenen Anton Bergqvist i Figeholm utsågs till huvudredare. Fartygets hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat enligt datum ovan.

1880-05-21
Efter förändringar i partrederiet, nu reducerat till 2 deltagare, blev vice konsuln Adolf Lundberg, Oskarshamn, ny huvudredare och hemort för fartyget ändrades till Oskarshamn.

1881-08-23
Strandade och blev vrak på Finngrundet utanför Gävle under resa Sunderland – Söderhamn med kol. Besättningen bärgades till Västra Bankens fyrskepp. Fartyget var assurerat.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Sveriges skeppslista
 3. Oskarshamnstidningen
 4. Museiföreningen HAMNMAGASINETS VÄNNER, Figeholm