Gustaf, HNJK, 797

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HNJK
  • Svenskt reg. nr.: 797
  • Längd: 63,5 fot
  • Bredd: 21,4 fot
  • Djup: 8,4 fot
  • Dräktighet: 60,36 ton
  • Riggning/typ: skonare
Historik:

1876
Byggd i Laxemar i Misterhults socken av byggmästaren M. Petersson för grosshandlaren Fredrik Johansson i Oskarshamn som var ensam ägare och huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 8/8 1876.

1899-04-04
Skepparen Janne Albin Almqvist i Oskarshamn köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Hemorten Oskarshamn kvarstår.

1900-03-02
I Pettersborg, Misterhult boende skepparen Anders Johan Pettersson köper fartyget, även han som ensamägare och huvudredare. Hemort blir Misterhult.

1904-04-21
Efter köp, 1.000 kronor, från tidigare ägarens sterbhus blir skepparen Nils Petter August Andersson i Höganäs, Misterhult ny ensam ägare och huvudredare. Hemort Misterhult kvarstår.

1908-10-21
I ett meddelande till Kommerskollegium anger Viktor E. Blomqvist, ägare av en Mekanisk- & Smidesverkstad i Stockholm att han köpt fartyget och avriggat det till pråm. Fartyget avföres därmed ur fartygsregistret.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat