Herman, HGPV, 201

Basfakta:
 • Svensk signal: HGPV
 • Svenskt reg. nr.: 201
 • Längd: 76,35 fot
 • Bredd: 20,60 fot
 • Djup: 9,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1858: 46,75 svåra läster
  • 1859: 44,79 svåra läster
  • 1866: 28 nyläster eller 90,13 registerton
  • 1879: 94 ton
  • 1883: 96,67 ton
  • 1900: 87,49 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1858
Fartyget byggs på Ekenäs varv i Kalmar län av skeppsbyggmästaren A. J Bring för ett partrederi där skepparen O. Olsson i Igellösa utses till huvudredare. Fartygets hemort troligen Igellösa.
Första fribrev utfärdat 1858-05-31.

1859-05-05
Ett partrederi i Ekenäs med skepparen Gustaf Lundqvist som huvudredare köper fartyget. Ny hemort blir Ekenäs.

1864-04-20
Fartyget köps av skepparen Carl August Svensson i Skeppevik, Söderåkra och som ensam ägare även blir huvudredare. Ny hemort blir Skeppevik.

1872-03-04
Sjökapten Jöns Nilsson i Siretorp i Blekinge är ny ensam ägare och huvudredare till fartyget. Hemmahamn blir Sölvesborg.

1872-04-26
Ägaren säljer andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi. Inga övriga ändringar.

1892-05-28
Återigen registreras huvudredare Jöns Nilsson som ensam ägare och huvudredare till fartyget. Hemort ändrad till Siretorp i Blekinge.

1900-04-10
Ett partrederi i Oskarshamn med tullvaktmästaren Nils Viktor Fabian Petersson som huvudredare är för 2000 kronor fartygets nya ägare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1903-09-15
Under resa Aalborg – Oskarshamn i barlast grundstötte fartyget i Grönnesund i Danmark och blev totalt vrak. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.
 2. Sveriges skeppslista