Skidbladner, HMJV

Basfakta:
 • Norsk signal: HBFG
 • Svensk signal: HMJV
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 101,9 fot
 • Bredd: 24,5 fot
 • Djupgående: 11,80 fot
 • Dräktighet:
  • 1875: 173,19 ton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1875
Byggd på varv i Oskarshamn av byggmästaren Per Johan Pettersson för ett partrederi med två deltagare och med fabriksidkaren Johan Alfred Blomqvist i Oskarshamn som huvudredare. Fartygets hemort blev Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 14/5 1875.
Noterbart är att det efter huvudredarens död 1879 så saknas information i fribrev om vem som övertagit rollen som huvudredare.

1881-06-??
Nya ägare är Carl Dahl m.fl., Fredrikshald, Halden

1896
Nu ägs fartyget av Rederislsk.Skonnert Skibladner (Carl Dahl) Fredrikshald .

1910-05-??
Ny ägare A/S Skibladner (Ths.Olsen,Gravningssund) Fredrikshald

1915-05-??
Ny huvudredare i A/S Skibladner (E.Syversen) Fredrikshald

1915-12-??
Nya ägare Westergaard & Co, Kristiania (Oslo)

1915-12-24
Grundstötte vid Johnshaven norr om Arbroath i Skottland på resa från Fredrikshald till Sunderland med props. En person omkom.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev
 3. www.sjohistorie.no