Lyckan, HFTG

Basfakta:
 • Svensk signal: HFTG
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 66,20 fot
 • Bredd: 23,40 fot
 • Djup: 8,10 fot
 • Dräktighet:
  • 1849: 30 svåra läster
  • 1854: 34,5 svåra läster
  • 1864: 36,73 svåra läster
  • 1867: 26,5 nyläster eller 83,86 registerton
  • 1875: 65,39 ton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1838
Byggd på varv på Grissleudden på Singö för ett partrederi Norrvreta på Singö. Då det saknas fribrev från tiden så kan varken huvudredare eller hemort definieras.

1849-04-17
Fartyget köps ensam av handlaren Nils Peter Ekvall i Döderhultsvik som även då blir huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Fartygets första fribrev utfärdat 1849-04-17.

1854-06-02
Efter att ägaren låtit skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen förbygga fartyget på Stora Varvet i Döderhultsvik tog nytt fribrev ut enligt datum ovan efter att fartyget ommätts.
Nya mått är:

 • Längd: 69,5 fot
 • Bredd: 24 fot
 • Djup: 9,75 fot
 • Dräktighet: 34,5 svåra läster

1858-05-04
Oskarshamns Handelbolag i Oskarshamn köper nu fartyget och till huvudredare utse delägaren vice konsuln Nils Gustaf Wijkström Oskarshamn. Hemort som tidigare.

1861-04-22
Ett partrederi på orten blir nya ägare där handlaren August Maurin blir utsedd till huvudredare. Hemort Oskarshamn.

1865-03-01
Efter förändringar i rederiet utses grosshandlaren Erland Petersson till huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1871-04-05
Då återigen ägarförhållanden i partrederiet ändras så utser delägarna arrendatorn Aron Nilsson till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1876-10-29
Under resa från Kolding mot Oskarshamn utan last sprang fartyget läck i öppet vatten så att kaptenen var tvungen att sätta det på land, vilket skedde vid Långören utanför Karlskrona. Fartyget förklarades som vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Tidningen Aftonbladet 1876-11-06
 3. Norrköpings Tidningar 1876-11-13