Anna Maria

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 74,98 fot
  • Bredd: 22,10 fot
  • Djupgående: 10,5 fot
  • Dräktighet:
    • 1841: 56,15 svåra läster
  • Riggning/typ: skonare
Historik:

1841
Byggd i Bergkvara av skeppsbyggmästaren Anders Södergren för ett partrederi i Laduryd med nämndemannen Sven Månsson som huvudredare.Trolig hemort Bergkvara.
Första fribrev utfärdat 9/7 1841.

1846-03-24
Fartyget köps av handlaren Johan Gustaf Engström och då han var ensam ägare även han blev huvudredare. Ny hemort Döderhultsvik.

1849
Fartyget såldes, liggande i Döderhultsvik, till den danske skepparen N. Pedersen och utgår med detta ur svenskt register.

Fartygets vidare öden ej kända.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev