Prosper

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 80,70 fot
 • Bredd: 23,10 fot
 • Djupgående: 9,75 fot
 • Dräktighet:
  • 1858: 59,35 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1858
Byggd på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren H. P. Carstensen för ett partrederi på orten med handlaren Nils Mauritz Wijkman i Figeholm som huvudredare. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat 13/7 1858.

1858-10-??
Fartyget som var på väg från Hull mot Nyköping hittades kantrat och med avbrutna master den 30/10 1858 vid Tokenäs på nordvästra Öland. Besättningen omkom. Auktion på fartyget 1/12 i Tokenäs. Om fartyget blev iståndsatt eller utdömt som vrak framgår ej.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Post- Och Inrikes Tidningar 1858-11-16
 3. Barometern 1858-11-27