Petronella Josefina, HLDK

Basfakta:
 • Svensk signal: HLDK
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 71,75 fot
 • Bredd: 21,85 fot
 • Djupgående: 9,6 fot
 • Dräktighet:
  • 1856: 49,5 svåra läster
  • 1866: 29,5 nyläster eller 94,18 registerton
  • 1876: 95,46 ton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1856
Byggd i Mönsterås av skeppsbyggmästaren O. L. Nordström för skepparen i Kullen, Anders Nilsson Möller. Han var ensam ägare och huvudredare. Hemort Kullen.
Första fribrev utfärdat 23/5 1856.

1867-05-25
Fartyget köps av ett partrederi i Arildsläge med skepparen Sven Jönsson som huvudredare. Ny hemort Arildsläge.

1874-03-17
Hemmansägaren Per August Svensson i Påboda, Söderåkra utses som huvudredare för det partrederi som blir fartygets nya ägare. Fartygets nya hemort blir Bergkvara.

1884-85?
Annons för en offentlig auktion i Bergkvara 5/5 1885 av vraket, segel och rigg samt inventarier efter att fartyget strandat. Uppgifter om plats eller datum för haveriet saknas.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Tidningen Kalmar 1885-04-30