Gylfe, HDCN

Basfakta:
 • Svensk signal: HDCN
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 111,35 fot
 • Bredd: 27,60 fot
 • Djupgående: 13,48 fot
 • Dräktighet:
  • 1860: 141,62 svåra läster
  • 1866: 83,5 nyläster eller 244,09 registerton
  • 1875: 246,01 registerton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1860
Byggd på Hammars varv i Hammar, Västernorrland av skeppsbyggmästaren N. O. Nyman för ett partrederi med grosshandlaren Henric Holmberg som huvudredare. Hemort troligen Hammar.
Första fribrev utfärdat 16/10 1860.

1869-05-14
Efter att huvudredaren avlidit ombildas rederiet och till ny huvudredare utses possessionaten Ferdinand Sammelius i Styrnäs. Ny hemort Styrnäs.

1874-05-02
Ett partrederi i Härnösand med sjökapten Abraham Nätterqvist som huvudredare är nya ägare till fartyget. Ny hemort blir Härnösand.

1880-10-01
Ändringar i rederiet medför att till ny huvudredare utses sjökaptenen Lars Näsholm i Styrnäs. Hemort Härnösand kvarstår.

1883-08-17
Ett partrederi med vice konsuln Adolf Lundberg i Oskarshamn som huvudredare blir nya ägare. Fartygets hemort ändras till Oskarshamn.

1885-08-08
Efter ändringar i rederiet utses handlaren Carl Lindström till ny huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1886-11-04
Strandade och blev vrak vid Vorupör söder om Hanstholm på Jylländska västkusten. Fartyget var under resa från Liverpool mot Nykjöbing med en last av salt.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. https://vragwiki.dk