Mauritz, HQKS

Basfakta:
 • Svensk signal: HQKS
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 61,9 fot
 • Bredd: 18,9 fot
 • Djupgående: 9,1 fot
 • Dräktighet:
  • 1876: 67,65 registerton
  • 1881: 70,35 ton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1824
Byggd i Norge. Fartygets namn Speculationen.

1876
Ägd av ett partrederi i Sandefjord med C. Jörgensen som huvudredare.

1881-03-17
Inköpt till Sverige av ett partrederi i Oskarshamn med kontoristen Erik Mauritz Hagström som huvudredare. Fartyget förbyggs på Berténs varv i Göteborg av varvsägare Robert Bertén och namnändras till Mauritz. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1882-04-08
Ett partrederi i Figeholm är nya ägare till fartyget. Rederiet utser skepparen Sven Johan August Svensson till huvudredare. Ny hemort blir Figeholm.

1888-06-02
Under resa från Verkebäck mot Wismar med trälast, sprang fartyget läck, drev redlöst och strandade slutligen i svår storm på tyska kusten och blev totalt vrak. Besättningen räddades under stora svårigheter.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Västerviks Veckoblad 1888-06-16