John, HFRP, 858

Basfakta:
 • Svensk signal: HFRP
 • Svenskt reg. nr.: 858
 • Längd: 61 fot
 • Bredd: 21 fot
 • Djup: 8,5
 • Dräktighet:
  • 1852: 30,67 svåra läster
  • 1856: 29,63 svåra läster
  • 1866: 19 nyläster eller 62,20 registerton
  • 1890: 57,32 registerton
  • 1895: 51,86 registerton
  • 1901: 39,98 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1852
Byggd på Björnö i Mönsterås socken av skeppsbyggmästaren Anders Peter Jansson för skepparen J P Löfgren på Björnö och som ensam ägare var han även huvudredare. Inget fribrev utfärdat. Information från första fribrevet utfärdat 1853.

1853-07-18
Ägaren säljer andelar i fartyget så att det nu redas av ett partrederi med handlaren Nils Olsson i Tillingenabben som huvudredare. Hemort sannolikt Tillingenabben.
Första fribrev utfärdat enligt datum ovan.

1856-06-23
Fartyget säljs till ett partrederi i Borgholm med skepparen Anders Magnus Sjöstrand i Borgholm som huvudredare. Hemort Borgholm.

1858-03-17
Ett partrederi med skepparen Per Rydell i Kastlösa som huvudredare är nya ägare till fartyget. Hemort Kastlösa.

1859-04-08
Handlaren Anders Söderberg i Djursvik är huvudredare för ett partrederi som nu köper fartyget. Fartygets hemort blir Djursvik.

1871-03-22
Efter vissa förändringar i rederiet utses skepparen Emanuel Larsson till ny huvudredare. Hemort fortfarande Djursvik.

1890-08-21
Efter att ha köpt samtliga andelar i fartyget så är förre huvudredaren och skepparen Emanuel Larsson ensam ägare och fortsatt huvudredare. Hemort som tidigare.

1898-03-04
Ett partrederi med sjömannen Ola Persson i Hörvik, Mjällbys socken är för 5.000 kronor fartygets nya ägare. Hemort Hörvik.

1900-02-23
Huvudredaren Ola Persson köper samtliga andelar i fartyget och blir ensam ägare och tillika huvudredare. Hemort oförändrad.

1907-01-28
Skepparen Emil Pålsson i Pukavik köper ensam fartyget för 3.300 kronor och blir dess huvudredare. Ny hemort blir Pukavik.

1908-03-12
AB Petré & Co i Oskarshamn köper fartyget för 4.500 kronor. Huvudredare är ej definierad. Ny hemort Oskarshamn.

1915-03-20
Strandade i svår storm på Falsterbo rev under resa från Helsingborg mot Kalmar med en last av majs. Besättningen omkom. Vraket senare inbogserat till Landskrona.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Timmernabben, skutor och skeppsbyggeri under 100 år av Bernt Åhlund. ISBN 91-7266-048-1