Anders Peter Jansson

Personuppgifter:

Ej efterforskat

Sjömanshusregistreringar:

Ej efterforskat

Skeppsbyggmästare:
ÅrFartygets namnTypByggort
1852JohnSkonareBjörnö
Huvudredare:

Inga registreringar har hittats.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev