Ulysses

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: –
 • Bredd: –
 • Djupgående: –
 • Dräktighet:
  • 1760: 44 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1759
Byggd i Mönsterås. Uppgift om skeppsbyggmästare saknas.

1760-05-22
Fartyget tillhör ett partrederi i Stockholm. Huvudredare ej angiven.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1774-11-??
Fartyg med besättning förolyckat i Östersjön.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrevsdiarier
 2. Stockholms sjömanshus