Wira, JMTG, 4049

Basfakta:
 • Svensk signal: JMTG
 • Svenskt reg. nr.: 4049
 • Längd: 28,71 meter
 • Bredd: 7,35 meter
 • Djup: 2,98 meter
 • Dräktighet:
  • 1902: 140,63 registerton
  • 1914: 133,47 registerton
 • Riggning/typ: 3-mast skonare
Historik:

1902
Byggd på Karl Julius Rockströms varv i Figeholm av honom själv som skeppsbyggmästare för ett partrederi i Figeholm med Rockström som huvudredare. Hemort blev Figeholm.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 29/7 1902.

1904-11-23
Rederiet utser lantbrukaren Sven Anders Andersson till ny huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1910-12-19
Ett partrederi i Brantevik är nya ägare till fartyget och de utser skepparen Bengt Andersson i Brantevik till huvudredare. Hemort Brantevik.

1916-02-07
Fartyget säljs till A/S Wira i Fredrikshald, Norge och utgår ur svenskt register. Hemort Fredrikshald.

1918
Enligt norsk information tillhör fartyget T. S. Øgland i Sandnes och har Sandnes som hemort.
Enligt samma källa saknas det i Det norske Veritas Register 1920.

1939
Samma källa anger att det tillhör Nils Handegaard i Bergen vid denna tid. Hemort Bergen

Slutligt öde för fartyget är ej känt.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. www.branteviksmuseum.com
 3. www.kulturnav.org