Ida, JHFB, 3079

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: JHFB
  • Svenskt reg. nr: 3079
  • Längd: 26,77 meter
  • Bredd: 7,31 meter
  • Djupgående: 2,70 meter
  • Dräktighet: 97,89 nettoregisterton
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1897
Byggd på Carl Thoréns varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett partrederi med tretton deltagare i Brantevik för 16.000 kronor och med skepparen Tufve Ingvarsson som huvudredare. Fartygets hemort blir Brantevik.
Nationalitets och registreringscertifikat utfärdat 18/6 1897.

1911-04-18
Fartyget besiktigas och kondemneras efter grundstötning på Prästörevet i Kalmarsund under resa från Oskarshamn mot Wismar med trälast.

1911-05-09
Vraket efter fartyget säljs på offentlig auktion till kronolotsen Elof Uno Sandström i Kalmar.

1911-09-15
Efter fullständiga reparationer på Saltviks slip & varv i Oskarshamn inregistreras fartyget, nu under namnet Tom Höglund, av ett partrederi i Kalmar med två deltagare och med Elof Uno Sandstöm som huvudredare. Hemort blir Kalmar.

1916-05-15
Ett partrederi med sex deltagare i Brantevik köper fartyget och till huvudredare utses skepparen Nils August Persson i Brantevik. Fartygets hemort blir Brantevik.

1925-09-21
På resa från Kotka mot Lübeck med bräder sprang fartyget läck, kantrade och sjönk ca 50 distansminuter SO från Sandhamn. Besättningen räddades av Sveaångaren Norrland och ilandsattes i Stockholm. Sjöförklaring vid Stockholms rådhusrätt 26 och 28/9 1925.

Källor:
  1. Sveriges skeppslista
  2. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
  3. Oskarshamnstidningen 1897-06-05