Aros, HTKB/SHVD, 2469

Bild från Kalmar läns museum.
Basfakta:
 • Svensk signal: HTKB/SHVD
 • Svenskt reg. nr: 2469
 • Längd: 23,37 meter
 • Bredd: 6,78 meter
 • Djup: 2,58 meter
 • Dräktighet:
  • 1888: 89,08 registerton
  • 1895: 82,71 registerton
  • 1928: 71,24 registerton
  • 1929: 72,14 registerton
  • 1934: 72,51 registerton
  • 1936: 72,53 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1888
Byggd på ett ej definierat varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för hemmansägaren Anders Peter Hansson i Misterhult. Hansson ägde fartyget själv och var då även dess huvudredare. Hemort blev Misterhult.
Första fribrev utfärdat 5/9 1888.

1895-03-29
Efter att ha sålt andel i fartyget kom det nu att ägas av ett partrederi. Tidigare huvudredaren kvarstod som huvudredare. Hemort nu är Figeholm.

1913-03-03
Efter att äganderätten i fartyget förändrats så utses kapten Karl Efraim Johansson till ny huvudredare. Ingen förändring av hemort.

1914-03-13
Återigen förändring i rederiet och nu kommer tidigare huvudredaren Anders Peter Hanson att utses. Hemort anges nu till Misterhult. Förmodligen avses Figeholm som ligger i Misterhults socken.

1920-05-21
Vid arvskifte kommer nya delägare in och till huvudredare utses hemmansägare Emil Emanuel Hansson. Hemort nu är Figeholm.

1924-04-28

För 5.700 kronor säljs fartyget till ett partrederi i Sölvesborg med sjömannen Gottfrid Gustafsson som huvudredare. Nu är hemorten Sölvesborg.

1928-07-25
Enligt meddelande till Kommerskollegium så har fartyget nu utrustats med en hjälpmaskin av märket Eureka på 40 hk. Det mäts nu till 71,24 registerton. Ingen övrig ändring.

1930-03-04
Ett partrederi i Torp i Böda socken på Öland har nu köpt fartyget till ett pris av 13.500 kronor. Som huvudredare utses sjömannen Nils Gustaf Robert Johansson bosatt i Torp i Böda socken. Hemort för fartyget blir Böda.

1933 -03-15
Efter ändringar i rederiet blir nu skepparen Nils Robert Pettersson i Torp i Böda socken ny huvudredare. Hemorten Böda kvarstår.

1943-12-30
Sjökaptenen Knut Rickard Manfred Jonsson i Oskarshamn köper nu ensam fartyget och blir dess huvudredare. Fartyget betingar nu ett pris på 14.000 kronor och hemmahamnen blir nu Oskarshamn

1944-03-25
Under resa från Västervik mot Königsberg med en last av massaved strandade fartyget, svårt läck, i storm och hög sjö öster om Neufahrwasser och blev totalt vrak. Samtliga ombord räddades. Avfördes inte förrän 1947 ur svenskt register.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat
 2. Oskarshamns sjömanshus, Fartygsregister
 3. Boken “Sjöfolk och Kustbor” ISBN: 91-630-0546-8 utgiven av Oskarshamns sjöfartsförening.