Per, JGTF, 3002

Basfakta:
 • Svenskr signal: JGTF
 • Svenskt reg. nr.: 3002
 • Längd: 24,7 meter
 • Bredd: 6,84 meter
 • Djup: 3,25 meter
 • Dräktighet:
  • 1897: 96,36 registerton
  • 1898: 103,40 registerton
  • 1899: 99,91 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1856
Byggd i Odense, Danmark av skeppsbyggmästaren H. L. Hansen.

1897-04-06
Inköpt för 4.000 kronor från Odense, under namnet Odense, till ett partrederi i Oskarshamn med skepparen Per August Olsson som huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat vid datum ovan.

1901-03-01
För 5.150 kronor blir ett partrederi i Figeholm och med handlaren Karl Ossian Nilsson i Figeholm som huvudredare nya ägare. Ny hemort blev Figeholm.

1908-10-05
På resa från Hadersleben mot Figeholm i barlast grundstötte fartyget vid Darsser Ort norr om Rostock och blev vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Oskarshamnstidningen 1908-10-21
 3. https://vragwiki.dk