Margreta, HSPB/SJGK, 355

Basfakta:
 • Svensk signal: HSPB/SJGK
 • Svenskt reg. nr.: 355
 • Längd: 20,20 meter
 • Bredd: 6,26 meter
 • Djup: 2,68 meter
 • Dräktighet:
  • 1886: 70,38 registerton
  • 1889: 66 registerton
  • 1894: 62,06 registerton
  • 1895: 59,55 registerton
  • 1903: 59,92 registerton
  • 1927: 54,88 registerton
  • 1931: 50,26 registerton
  • 1936: 51,37 registerton
 • Riggning/typ: skonare/motorgaleas
Historik:

1859
Byggd i Bandholm i Danmark

1886-05-05
Inköpt till Sverige av ett partrederi i Brantevik med kvarnägaren Nils Tufvesson som huvudredare. Hemort blir Brantekvik.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1898-02-16
Efter att huvudredaren avlidit utser rederiet Thure Nilsson Boman till ny huvudredare. Inga övriga ändringar.

1913-02-11
Efter ändringar i rederiet utses skepparen Håkan Andersson till ny huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1916-03-28
Ett partrederi i Figeholm med handlaren Peter Johan Andersson som huvudredare blir nu fartygets ägare och dess nya hemort blir Figeholm.

1920-03-30
Skepparen Gustaf Rudolf Andersson i Södvik, Persnäs på Öland blir huvudredare i det partrederi som för 15000 kronor blir nya ägare. Hemort blir Sandvik, Öland.

1926-05-10
Den i Horsö, Östra Ed bosatte skepparen Bengt Erik Felix Frisell köper ensam fartyget och blir dess huvudredare. Ny hemort blir Östra Ed.

1927-05-11
Ägaren som nu flyttat till Stockholm anmäler att fartygets hemort skall vara Stockholm.

1927-09-30
Då ägaren flyttat till Gamleby blir fartygets hemort nu Gamleby.
1931 förses fartyget på Gåshaga varv, Lidingö med en motor på 34 hk och 1937 riggas hon om som galeas.

1939-02-10
Ägaren bosätter sig i Västervik varför fartygets hemort nu blir Västervik.

1950-12-02
Ägaren meddelar Kommerskollegium att fartyget avriggats och att motor och inventarier tagits ur varför hon anses som nedskrotad och skall med detta utgå ur registret.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat