Bornholm, JSRG, 5337

Bild från Kalmar läns museums fotoarkiv.
Basfakta:
 • Dansk signal: NHCJ
 • Finsk signal: TPNC
 • Svensk Signal: JSRG
 • Svenskt reg. nr: 5337
 • Längd: 34,76 meter
 • Bredd: 7,42 meter
 • Djupgående: 3,77 meter
 • Dräktighet:
  • 1912: 199,23 registerton
  • 1925: 215,09 ton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1864
Fartyget är byggt på Prince Edvard Island i Canada.

1912-06-07
Fartyget köps av skeppsmäklaren Carl Dam i Oskarshamn för 2.500 kronor 24/4 1912 från ett partrederi i Rönne på Bornholm och överförs till direktören Axel Lundgren i Oskarshamn som blir huvudredare. Hemort Oskarshamn.

1916-02-21
AB Bön i Ed i Dals-Eds socken köper fartyget som då var liggande i Nyköpings hamn. Ny hemort blir Strömstad. Till huvudredare utses förvaltaren Emanuel Sebulon Olsson.

1917-07-31
Fartyget köps för 15.000 kronor av Rederi AB Auda i Ed i Dals-Eds socken. Hemort Ed och huvudredare troligen A E Walander..

1917-10-11
Grosshandlaren Josua Adalbert Brimberg i Halmstad köper för 45.000 kronor ensam fartyget och blir dess huvudredare. Ny hemort blir Halmstad.

1920-05-19
Denna gång säljs fartyget för 55.021,46 kronor till AB Halmstads Kolaffär i Halmstad och med samma hemort som tidigare. Ny huvudredare Kaptenen Grefve F. af Trampe.

1923-05-28
Fartyget säljs genom firma Lindblom & Co AB i Halmstad till ett rederi i Vårdö på Åland med sjökapten K. E. Karlsson som företrädare.

1924-11-12
Efter att ha inkommit i haveri till Fårösund och där kondemnerats säljer finske ägaren fartyget till fyrmästaren G. Bourgström på Gotska Sandön till ett pris av 1200 kronor.

1924-11-15
Fartyget köps av Stockholms Nya Transport- och Bogserings AB och under vintern/våren 1924-25 förändrades fartyget till pråm under namnet T. B. 365 med hemort Stockholm. Nytt svenskt certifikat med den gamla signalen och reg. nr. utgivet 1925-04-18. Hemmahamn Stockholm.

1929-11-27
I ett brev till kommerskollegium från Stockholms Transport- och Bogserings AB informeras om att fartyget nu används som magasin och därför bör avföras ur fartygsregistret.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista