Två Bröder, HMFB

Basfakta:
 • Svensk signal: HMFB
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 89,15 fot
 • Bredd: 23,70 fot
 • Djupgående: 10 fot
 • Dräktighet:
  • 1856: 665 svåra läster.
  • 1857: 68,72 svåra läster
  • 1866: 37,5 nyläster eller 117,02 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1856
Byggd under namnet Två Bröder på Glaängs varv i Döderhult av skeppsbyggmästaren Carl Nilsson för ett partrederi i Möllstad, Döderhult med hemmansägaren Johan Svensson som huvudredare. Hemort troligen Döderhult.
Första fribrev utfärdat 29/8 1856.

1859-05-06
Den i Figeholm bosatte sjökaptenen August Rodéhn är huvudredare i det partrederi som nu äger fartyget. Hemort Figeholm.

1860-05-14
Hemmansägaren Carl Fredrik Johansson i Fälle, Mönsterås utses som huvudredare i det partrederi som är fartygets nya ägare. Hemort Mönsterås.

1861-03-08
Sjökaptenen Carl Johan Sjögren i Kalmar köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort blir Kalmar. För att förhindra förväxling med ett annat Kalmarfartyg så namnändras fartyget till Örnen.

1867-02-25
Ett partrederi i Arilds läge med sjökaptenen Nils Peter Nilsson som huvudredare blir nya ägare. Hemort blir nu Arilds läge.

1875-04-01
Efter förändringar i rederiet så utses skepparen Jöns Christiansson till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1879
Fartyget avriggades till pråm och såldes till Höganäs Stenkolsbolag.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev