Orvar Odd, HJTG, 1864

Basfakta:
 • Svensk signal: HJTG
 • Svenskt reg. nr: 1864
 • Längd: 104 fot
 • Bredd: 22,5 fot
 • Djupgående: 8,3 fot
 • Dräktighet:
  • 1872: 21,5 nyläster eller 99,74 registerton
  • 1877: 104,36 ton
  • 1886: 116,44 registerton
  • 1895: 104,98 registerton
  • 1898: 106,2 registerton
  • 1906: 98,17 registerton
  • 1920: 97,83 registerton
 • Riggning/typ: ångfartyg
Historik:

1872
Byggd på Liljedals glasbruk i Ed, Värmland med namnet Signe av skeppsbyggmästaren Erik Jansson för grosshandlaren Philip Welin i Göteborg och som ensam ägare blev han även huvudredare. Fartygets hemort Göteborg.
Första fribrev utfärdat 20/3 1873.

1879-07-07
Ny ensam ägare och huvudredare blir bokhållaren Svante Åhman i Göteborg. Hemort oförändrad.

1885
Enligt Sveriges skeppslista är O. Malmström i Göteborg ny huvudredare. Om han är ensam ägare till fartyget framgår ej. Fartygets hemort Göteborg. Malmström låter skeppsbyggmästaren P. Larsson förbygga fartyget 1886 på Thorskogs varv.
Fribrev finns ej.

1889
Återigen information från Sveriges skeppslista att fartyget nu redas av ångbåtsredaren Johan August Svensson i Göteborg. 30/11 1894 utfärdas Nationalitets- och registreringscertifikat som anger Johan August Svensson som ensam ägare och huvudredare till fartyget. Hemort som tidigare.

1899-04-11
Ett partrederi med ångfartygsbefälhavaren Johan Christiansson i Göteborg som huvudredare blir nya ägare till fartyget. Hemort fortfarande Göteborg.

1901-05-29
Efter förändringar i rederiet utses sjökaptenen Gustaf Ferdinand Ahlberg till ny huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1902-10-28
Ångfartygs AB Trafik i Göteborg är nya ägare och Gustaf Ferdinand Ahlberg kvarstår som huvudredare. Hemort som tidigare.

1915-01-30
Sjökaptenen Oscar Ferdinand Emanuelsson i Göteborg blir ensam ny ägare och huvudredare. Hemort fortfarande Göteborg.

1915-04-06
Disponenten Johan Rudén i Gullspång köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Hemort Gullspång.

1917-04-28
AB Tempus i Göteborg köper för 52500 kronor fartyget. Någon huvudredare ej definierad. Ny hemort blir återigen Göteborg.

1917-10-17
Ägarna namnändrar fartyget till Orvar Odd för att undvika förväxling med andra fartyg med namnet Signe. I övrigt inga ändringar.

1919-04-28
Kinberg & Co AB i Stockholm blir för 60000 kronor ägare till fartyget som får Stockholm som hemort. Även här saknas information om huvudredare.

1923-10-05
Sjökaptenen Hjalmar Johansson i Västervik köper fartyget på en exekutiv auktion för 7000 kronor från ett konkursbo. Fartyget nya hemort troligen Västervik.

1924-03-19
AB Saltviks Slip konkursbo i Oskarshamn köper fartyget på en exekutiv auktion för 12000 kronor samt övertagande av resterande fartygsskuld till företaget från förre ägaren. Ny hemort troligen Saltvik, Oskarshamn. Någon seglation med fartyget har förmodligen ej genomförts. Huvudredare anges ej.

1924-05-28
AB Primrose i Stockholm blir för 12000 kronor fartyget nya ägare. Hemort Stockholm. Även här saknas huvudredare.

1927-11-07
Kallentin Svensson i Viken köper ensam fartyget för 1000 kronor. Någon fart med fartyget har förmodligen inte skett utan köpets avsikt var nog för nedskrotning.

1928-12-20
Ägaren meddelar Kommerskollegium att fartyget huggits upp i Viken och att det med detta avförs ur registret.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista
 3. Göteborgs sjömanshus, fartygsregister.