Blanche, HVQL, 1545

Lastångfartyget BLANCHE av Helsingborg i Åhus hamn, februari 1920.
Fotograf: Dahlgren, Bernh. Edvard / Sjöhistoriska Museet.
Public Domain Mark (PDM)
Basfakta:
 • Svensk signal: HVQL
 • Svenskt reg. nr: 1545
 • Längd: 40,65 meter
 • Bredd: 6,88 meter
 • Djupgående: 3,87 meter
 • Dräktighet:
  • 1891: 287,56 registerton
  • 1894: 273,89 registerton
  • 1903: 263,02 registerton
 • Riggning/typ: skruvångfartyg
Historik:

1891
Byggd på Oskarshamns Mekaniska Verkstad, vid tiden utarrenderat till Motala Verkstad, som nybygge 201 och med ingenjören Carl Gustaf Hasselbom som skeppsbyggmästare, för Ångfartygs AB Falken i Göteborg med vågmästaren Gustaf Emil Falck som huvudredare. Hemort Göteborg.
Första fribrev utfärdat 23/7 1891.

1916-04-14
Rederi AB Blanche i Stockholm köper fartyget och som huvudredare agerar disponenten Hjalmar Bäckström. Ny hemort blir Stockholm.

1916-11-09
Nu köps fartyget för 310.000 kronor av skeppsmäklaren Emanuel Blomberg för under bildande Rederi AB Triangeln i Helsingborg. Blomberg blir då även huvudredare. Ny Hemort Helsingborg. Rederi AB Triangeln beviljades registrering hos Kungl. Patent- och Registreringsverket 15/1 1917.

1917-06-28
Nu säljs fartyget till Rederi AB Triangeln i Helsingborg för 310.000 kronor. Huvudredare och hemort kvarstår.

1922-03-11
Vid Rederi AB Triangeln’s konkurs köps fartyget för 43.000 kronor av kapten Nils Otto Olsson i Limhamn så även blir huvudredare. Ny Hemort Limhamn.

1923-04-16
Ägaren ändrar fartyget hemort till Mölle.

1928-08-27
Tidigare ägaren överlät fartyget till sin hustru, Hilda Maria Olsson, bosatt i Stockholm. Vid tillfället värderades fartyget till 37.000 kronor. Hemort förmodligen Stockholm. Då befälhavaren Nils Otto Olsson omkom genom drunkning i Danzig våren 1930 blev fartyget liggande där. Det bogserades till Malmö under september 1930.

1931-02-18
Efter att ha legat upplagd i Malmö’s Västra hamnkanal köps fartyget på exekutiv auktion av lantbrukaren Per Jonsson i Limhamn för 6.200 kronor. Fartyget hemort blir Malmö.

1931-09-23
Kapten Evald Christoffer Edson i Laröd köper fartyget för 5.000 kronor. Ny hemmahamn blir Viken. Den nye ägaren anger att han försöker att avyttra fartyget till utlandet, om detta ej är möjligt kommer fartyget att huggas upp.

1933-08-21
I ett meddelande till Statens Fartygsinspektion i Malmö anger ägaren att fartyget huggits upp i Vikens hamn.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat