Lucia, HPFK

Basfakta:
 • Svensk signal: HPFK
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 56,5 fot
 • Bredd: 17,35 fot
 • Djupgående: 6,9 fot
 • Dräktighet:
  • 1850: 18,89 svåra läster
  • 1863: 24,07 svåra läster
  • 1866: 14 nyläster eller 46,75 registerton
  • 1876: 46,32 ton
 • Riggning/typ: jakt
Historik:

1849
Byggd i Kivik för ett partrederi på orten. Ingen huvudredare angiven. Hemort Kivik.
Fribrev ej utfärdat.

1853-05-31
Ett partrederi i Ystad med Engelbreckt Wedberg som huvudredare är nya ägare till fartyget. Ny hemort Ystad.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1863-08-10
Rederiet låter skeppsbyggmästaren H. P. Carstensen i Oskarshamn förbygga fartyget. Till ny huvudredare utses Nils Pehrsson. Hemort fortfarande Ystad.
Ny mått anges till:

 • Längd: 58,52 fot
 • Bredd: 17,79 fot
 • Djupgående: 7,6 fot

1869-02-09
Rederiet ändrar hemort till Simrishamn. I övrigt inga ändringar.

1878-03-19
Skepparen Claes Vilhelm Claesson i Oskarshamn blir ny ensam ägare och huvudredare till fartyget vars hemort nu blir Oskarshamn.

1880-03-09
Ägaren säljer andelar i fartyget så att det nu kommer att redas av ett partrederi med Karl Peter Andersson i Hjorted som huvudredare. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1882
Fartyget förs över till Västerviks sjömanshus och är enligt Sveriges skeppslista från 1883 hemmahörande i Hjorted och från 1887 i Misterhult och med samma huvudredare som tidigare. Fribrev från tiden saknas.

Fartygets slutliga öde obekant. Fartygets signal saknas i Sveriges skeppslista för 1897-98.

Har du information du kan delge,. vänligen kontakta mig.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamns och Västerviks sjömanshus fartygsregister.
 3. Sveriges skeppslista