Ditja, -, 3245

Bild från Sjöhistoriska Museet.
Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: 3245
 • Längd: 23 meter
 • Bredd: 5,29 meter
 • Djupgående: 2,63 meter
 • Dräktighet:
  • 1898: 27,83 registerton
 • Riggning/typ: bogserångfartyg
Historik:

1898
Fartyget byggs på Oskarshamns Mekaniska Verkstad som nybygge nr 213 av ingenjören Carl Gustaf August Lönnholm för Bergnings- och Dykeri AB Neptun i Stockholm. Huvudredare sannolikt Edvard Olof Liljewalch. Hemort Stockholm.
Första Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 21/6 1898.

1901-06-08
Rederiet utser till ny huvudredare Jean Adolf Drakenberg. I övrigt inga ändringar.

1912-04-30
Fartyget säljs till Södra Finlands Dykeri AB i Kotka för 31.000 kronor och utgår därmed ur svenskt register. Fartyget namnändras till “Olly”.

1919-06-02
Rederiet anger hemorten till Helsingfors

1921-12-31
Rederiet ombildas till Finska Bergnings- och Dykeri AB Neptun. Hemort som tidigare.

1936
Ny ägare i form av Firma Rodén. Hemort Kokkola.

1949
AB Yxpila Stevedoring Co Ltd är ny ägare till fartyget. Hemort som tidigare.

1950
Rederi Yrjö Sipola är nu ägare till fartyget. Hemmahamn blir Raahe.

1951
Fartyget byter återigen ägare, nu till Raahen Rauta Teollisuus. Ingen ändring av hemmahamn.

1956
Fartygets såldes till Pohjolan Koneasennus Oy, Raahe för skrotning

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 3. http://www.tugboatlars.se