Carolina, HJDG

Basfakta:
 • Svensk signal: HJDG
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 54,09 fot
 • Bredd: 17,35 fot
 • Djupgående: 7,70 fot
 • Dräktighet:
  • 1872: 15 nyläster eller 50,09 registerton
  • 1877: 51,02 ton
 • Riggning/typ: slup
Historik:

1851
Byggd i Stralsund.
Fartygets historik fram till 1872 ej känd.

1872-07-23
Fartyget köps ensam av skepparen Henrik Peter Söderberg i Landskrona. Fartygets hemort blir Landskrona.
Första fribrev utfärdat 1872-07-23.

1874-03-23
Ett partrederi i Nyhamn med skepparen Johannes Rosenberg som huvudredare är nya ägare. Ny hemort blir Nyhamn.

1878-08-07
Skepparen Nils Andersson i Oskarshamn blir ny huvudredare för fartyget som nu ägs av ett partrederi i Oskarshamn. Ny hemort Oskarshamn.

1880-04-21
Skepparen Johan Fredrik Hammarberg i Döderhult köper ensam fartyget och blir dess huvudredare. Hemort Oskarshamn kvarstår.

1883
Enligt uppgifter försäljs fartyget till Stockholm under året.
Fribrev saknas.

1888
I Dagens Nyheter 1888-05-03 erbjuds fartyget till försäljning, lämplig som kolpråm.
Fartygets slutliga öde obekant.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev.
 3. Oskarshamnstidningen 1883
 4. Dagens Nyheter 1888
 5. Oskarshamns Sjömanshus, Fartygsregister.