Theodor, HSCN, 900

Basfakta:
 • Svensk signal: HSCN
 • Svenskt reg. nr.: 900
 • Längd: 19,5 meter
 • Bredd: 6 meter
 • Djup: 2,74 meter
 • Dräktighet:
  • 1884: 63,79 registerton
  • 1894: 57 registerton
 • Riggning/typ: jakt/galeas
Historik:

1852
Fartyget är troligen byggt i Svendborg. Information som anger Odense som byggort finns. Även årtalet är osäkert.

1884-06-26
Ett partrederi i Brantevik med hemmansägaren Håkan Månsson som huvudredare köper in fartyget riggat som jakt till Sverige. Hemort blir Brantevik.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1889-02-21
Då förre huvudredaren avlidit så utser rederiet skepparen Sven Magnus Brunck till ny huvudredare. Ingen övrig ändring.

1898-03-15
Ett partrederi i Kalmar med faktorn Frans Oskar Johansson som huvudredare.blir nya ägare till som fartyget som köps då det är kondemnerat och avfört ur skeppsregistret efter att 1897 varit i kollision i Kalmarsund.
De nya ägarna reparerar det till fullt sjövärdigt skick och återfår därmed registrering och Certifikat vid datum ovan.

1899-03-14
Rederiet riggar om fartyget till galeas. Inga övriga ändringar.

1908-03-24
Delägaren och skepparen Herman Andersson i Timmernabben köper samtliga andelar fartyget och blir ensam ägare och huvudredare. Ny hemort blir Timmernabben.

1908-06-18
AB Berga Tegelbruk i Oskarshamn blir ny ägare till fartyget som får Oskarshamn som hemort. Huvudredare ej angiven.

1910
Enligt Sveriges Skeppslista så redas fartyget nu av H. Jeansson i Kalmar och enligt Kalmar sjömanshus fartygsregister så slopades fartyget till pråm samma år.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista
 3. Kalmar sjömanshus, fartygsregister