Augusta (b 1847)

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 70,30 fot
 • Bredd: 22,10 fot
 • Djupgående: 6,85 fot
 • Dräktighet:
  • 1851: 30,39 svåra läster
  • 1854: 30 svåra läster
 • Riggning/typ: slup/skonare
Historik:

1847
Byggd på Vållö i Mönsterås, troligen av skeppsbyggmästaren S. Sjöberg för handlaren Samuel Gustaf Wiberg i Kalmar. Om Wiberg var ensam ägare eller huvudredare i ett rederi framgår ej då fribrev från tiden ej utfärdats. Hemort troligen Kalmar.

1852 07-02
Nu är ett partrederi i Kalmar, återigen med handlaren Samuel Gustaf Wiberg i Kalmar som huvudredare fartygets ägare. Hemort Kalmar.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1854-05-19
Rederiet låter rigga om fartyget till skonare och nytt fribrev utfärdas vid datum ovan. Inga övriga ändringar.

1856-02-22
Ett partrederi i Mönsterås blir nya ägare och utser handlaren Magnus Peter Cedergren till huvudredare. Hemort Mönsterås.

1858-11-10
Under resa från Wismar mot Mönsterås strandade fartyget på Ölands södra udde och blev vrak. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Barometern 1858-11-17