Alida, HNML, 2630

Basfakta:
 • Svensk signal: HNML
 • Svenskt reg. nr.: 2630
 • Längd: 90,10 fot
 • Bredd: 21,80 fot
 • Djup: 10 fot
 • Dräktighet:
  • 1864: 74,11 svåra läster eller 42,69 nyläster
  • 1866: 41,5 nyläster
  • 1875: 156,11 ton
  • 1882: 145,67 ton
  • 1890: 142,38 registerton
 • Riggning/typ: koff
Historik:

1848
Fartyget är byggt i Pekela i Groningen, Holland och var under Holländsk flagg med namnet Alida Petronella vid haveriet som föranledde försäljningen på en auktion i Göteborg 1863.

1864-02-05
Fartyget köps för 5100 Riksdaler Riksmynt på auktionen av stadsmäklaren August Leffler för handelsfirman G. H. Hegardt & Co i Göteborg. De nya ägarna låter skeppsbyggmästaren A. Ahlberg reparera fartyget på varv i Göteborg. Hemort Göteborg.
Första fribrev utfärdat enligt datum ovan.

1877-03-19
Fartyget köps av ett partrederi i Göteborg med segelfabrikören Johan Bengtsson som huvudredare. Hemort Göteborg kvarstår.

1889-06-18
Ett partrederi i i Oskarshamn med förvaltaren Herman Elis Fahlroth som huvudredare köper fartyget vars hemort nu blir Oskarshamn.

1894-07-19
Ett nytt partrederi i Oskarshamn med sjömannen Carl Johan Risholm som huvudredare blir fartygets nya ägare. Hemort fortfarande Oskarshamn..

1896
Fartyget avriggas till pråm och utgår ur Svenskt register.
Pråmen köps av Anton Werner i Oskarshamn för 360 kronor.

Senare under samma år säljs pråmen till Olof Funkqvist i Oskarshamn.

1897
Pråmen köps nu av Karl Johan Schylander i Oskarshamn som fyller den med sten och sänker den som fundament till kaj på ägarens stenhuggeri.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.
 2. Oskarshamnstidningen