Atlas, HKRG, 1027

Bild från Oskarshamns Sjöfartsförenings bildarkiv. Fartyget liggande i Oskarshamn efter försäljningen från Ångfartygs AB Atlas till Rederi AB Ferm 1888.
Basfakta:
 • Svensk signal: HKRG
 • Svenskt reg. nr: 1027
 • Längd: 48,28 meter
 • Bredd: 7,30 meter
 • Djupgående: 4,82 meter
 • Dräktighet:
  • 1873: 90,5 nyläster eller 290,56 registerton
  • 1882: 391,98 registerton
  • 1888: 377,69 registerton
  • 1894: 346,82 registerton
  • 1903: 332,22 registerton
 • Riggning/typ: skonertriggat ångfartyg
Historik:

1873
Byggd i Västervik av skeppsbyggmästaren C R Fridell för Ångfartygs AB Concordia i Västervik med handlaren Johan Christian Tenger som huvudredare. Fartygets hemort Västervik.
Fartygets första Fribrev utfärdat 17/10 1873.

1885-07-23
Fartyget köps av Ångfartygs AB Atlas i Oskarshamn där handlaren Axel Lundgren i Oskarshamn blir huvudredare. Hemort Oskarshamn. Fartyget hade under tidigare ägaren grundstött vid Kristianopel och fått ganska omfattande skador vilka reparerades på Oskarshamns Mekaniska Verkstad. Köpet gjordes förmodligen före den omfattande reparationen av fartyget.

1887-04-07
Efter vissa ändringar i rederiet utses civilingenjören Carl Gustaf Hasselbom till ny huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1888-03-31
Fartyget köps av Ångbåts AB Ferm i Kristinehamn med sjökapten Axel Broström, Göteborg som huvudredare. Hemort blir Kristinehamn.

1902-07-18
Då fartyget ligger på Göteborgs Mekaniska Verkstads AB´s slip köper handlaren Georg Wilkens i Göteborg ensam fartyget och blir dess huvudredare. Sveriges skeppslista för år 1903-04 anger Rederi AB Vega som ägare, ej att det är G. Wilkens eget fartyg.
Fartygets hemort Göteborg.

1903-09-26
Fartyget förolyckades i närheten av Skagen då det kolliderade med det engelska fartyget Milo.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista
 3. Oskarshamnstidningen