Catharina, HKVQ, 1266

Basfakta:
 • Svensk signal: HKVQ
 • Svenskt reg. nr.: 1255
 • Längd: 93,8 fot
 • Bredd: 22,9 fot
 • Djup: 9,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1873: 38,5 nyläster eller 121,20 registerton
  • 1885:120,56 registerton
  • 1897: 112,89 registerton
  • 1908: 111,50 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1873
Byggd på varv i Timmernabben av skeppsbyggmästaren C. Nilsson för ett partrederi i Kivik med skepparen Nils Nilsson i Kivik som huvudredare. Fartyget hemort Kivik.
Första fribrev utfärdat 6/2 1874.

1894-04-28
Efter vissa ändringar i rederiet utses grosshandlaren Johan David Björkegren i Simrishamn till ny huvudredare. Fartygets hemort ändras till Simrishamn.

1899-02-02
Återigen medför ändringar av äganderätten till fartyget att rederiet nu utser skepparen Håkan Andersson i Brantevik till ny huvudredare. Fartygets hemort ändras till Brantevik.

1906-03-09
Skepparen Per August Olsson i Oskarshamn köper ensam fartyget och blir då även huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1907-03-06
Ett partrederi i Timmernabben med fiskaren Johan Petter Wennberg som huvudredare är nya ägare till fartyget. Ny hemort blir Timmernabben

1911-08-17
Under resa från Ven mot Helsingfors med tegelsten blev fartyget i hård sjö svårt läck och sjönk söder om Hoburg på Gotland. Besättningen räddades av skeppet Skeldervik från Jonstorp och ilandsattes vid Faluddens fyr på Gotland.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Oskarshamnstidningen 1911-08-28