Enigheten, HCTR, 2038

Basfakta:
 • Svensk signal: HCTR
 • Svenskt reg. nr.: 2038
 • Längd: 61,5 fot
 • Bredd: 18 fot
 • Djup: 7,1 fot
 • Dräktighet:
  • 1869: 15,5 nyläster eller 51,01 registerton
  • 1888: 47,58 registerton
  • 1899: 43,47 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1869
Byggd på varv i Bergkvara av skeppsbyggmästaren A. Andersson från Skeppevik för ett partrederi på orten med handlaren Åke Nilsson i Bergkvara som huvudredare. Hemort Bergkvara.
Första fribrev utfärdat 6/4 1869.

1871-02-23
Ett partrederi i Viken med skepparen Sven Peter Olsson som huvudredare är nya ägare. Hemort Viken.

1873-07-15
Skepparen Nils Olof Ingvarsson från Hofby socken är huvudredare för ett partrederi i Simrishamn vilka är nya ägare. Hemort Simrishamn.

1891-03-14
Efter ändringar av andelarna i fartyget väljer partrederiet skepparen Per Håkansson i Brantevik till ny huvudredare. Hemort Simrishamn kvarstår.

1894-12-18
Rederiet ändrar hemort för fartyget till Brantevik. I övrigt inga ändringar.

1896-05-05
Ett partrederi i Misterhult köper nu fartyget och utser hemmansägaren Johan Magnus Pettersson i Stora Laxemar, Misterhult till huvudredare. Fartyget hemort anges till Misterhult.

1898-09-13
Genom köp av alla andelarna i fartyget är nu skepparen Carl Carlsson i Kärrsvik, Misterhult ensam ägare och tillika huvudredare. Hemort Misterhult kvarstår.

1902-07-24
Skepparen Karl Fredrik Persson i Högskulla , Misterhults socken är nu ny ensam ägare. Fartygets hemort är Högskulla.

1904-08-13
Ett partrederi i Oskarshamn med handlaren Johan August Sjölin som huvudredare är fartygets nya ägare. Oskarshamn blir hemort.

1907-04-11
Fartygets nye ägare är skepparen Karl Mauritz Nilsson i Figeholm. Han är ensam ägare och tillika huvudredare. Ny hemort blir Figeholm

1912-07-26
Skepparen Johan Gottfrid Nilsson i Höganäs, Misterhult som är huvudredare i det partrederi som nu är nya ägare till fartyget. Hemort som tidigare är Figeholm.

1913
Upphuggen

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat
 2. Länspumpen 1995 nr 4