Agnes, HKDV, 2726

Basfakta:
 • Svensk signal: HKDV
 • Svenskt reg. nr.: 2726
 • Längd: 62,87 fot
 • Bredd: 20,80 fot
 • Djup: 7,25 fot
 • Dräktighet:
  • 1864: 33,01 svåra läster eller 19,02 nyläster
  • 1866: 19 nyläster eller 62,48 registerton
  • 1876: 53,64 ton
  • 1884: 52,49 registerton
  • 1896: 49,37 registerton
 • Riggning/typ: slup/galeas/skonare
Historik:

1864
Byggd på varv i Påskallavik som slup av skeppsbyggmästaren Nils Johan Karlsson för handlaren i Påskallavik, Erik Callerström, som var ensam ägare och huvudredare. Hemort Påskallavik.
Första fribrev utfärdat 24/3 1864.

1866-06-12
Ett partrederi i Kivik med sjökaptenen Henrik Hallberg som huvudredare blir fartygets nya ägare. Ny hemort blir Kivik.

1873-05-13
Skepparen Anders Victor Scherlund i Kulla, Gryt blir ny ensam ägare och huvudredare till fartyget vars hemort nu blir Kulla.

1878-06-03
Ett partrederi på Väddö köper fartyget, nu som galeas, och till huvudredare utses hemmansägaren Anders Andersson i Samkarby, Väddö. Fartygets hemort blir Samkarby by.

1895-06-07
Skepparen Nils Engman i Fegerde by, Njutånger blir fartygets nya ägare och huvudredare. Fartyget nu riggat som skonare och ny hemort blir Njutånger.

1899-12-21
Fartyget köps av skepparen Per Gustaf Engman i Hudiksvall som även blir huvudredare. Ny hemort blir Hudiksvall.

1918
Förliste s/w om Sladdarön i Öregrunds skärgård hösten 1918 och såldes 1919 som vrak till Forsmarks Bruk för bärgning och en eventuell ändring till pråm. Då bärgningen visade sig vara för svår lät man fartyget ligga kvar och förbli vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat