Carl, HNSG, 1871

Basfakta:
 • Svensk signal: HNSG
 • Svenskt reg. nr.: 1871
 • Längd: 72,14 fot
 • Bredd: 23,52 fot
 • Djup: 8,49 fot
 • Dräktighet:
  • 1877: 83,75 registerton
  • 1894: 75,9 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1877
Byggd på Nynäs varv i Mönsterås av skeppsbyggmästaren Sven Gustaf Nilsson för vice konsuln Johan Ludvig Rosén i Mönsterås. Han var ensam ägare och då även huvudredare. Hemort Mönsterås.
Första fribrev utfärdat 14/6 1877.

1885-04-08
Ett partrederi i Mönsterås är nya ägare till fartyget och till huvudredare utses handlaren Axel Albert Johansson. Ingen ändring av hemort.

1907-04-02
Efter förändringar i partrederiet utses handlaren Gunnar Johansson i Mönsterås som ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1911-01-25
Vid konkurs av en tidigare delägare i fartyget köps det nu av skepparen August Theodor Nilsson i Tillingenabben. Han blir ensam ägare och tillika huvudredare. Hemort blir Timmernabben.

1916-07-06
Ett partrederi i Norrköping är nu nya ägare. Som huvudredare utses trävaruhandlaren Einar Leonard Strömberg. Ny hemort för fartyget blir Norrköping.

1916-09-12
Skeppsmäklaren Axel Edvin Madsen i Söderhamn är för 6.000 kronor nu ensam ägare och huvudredare. Hemort blir Söderhamn

1917-07-04
AB Stannum köper fartyget för 8.000 kronor och förändrar det till pråm. Hemort Stockholm.

1921-05-12
Stockholms Transport och Bogserings AB köper pråmen för 20.000 kronor och namnändrar den till T. B. 231 och med hemort Stockholm

Fartygets signal saknas i Sveriges skeppslista efter 1919 varför man får anta att det utgått ur fartygsregistret vid förändringen till pråm. Slutligt öde obekant.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat