Amor, HNQL

Basfakta:
 • Svensk signal: HNQL
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 97,7 fot
 • Bredd: 22,1 fot
 • Djupgående: 10,95 fot
 • Dräktighet:
  • 1877: 152,44 ton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1877
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Per Johan Pettersson för Rederibolaget Vidar i Oskarshamn med handlaren Karl Herman Maurin som huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 12/5 1877.

1878-02-18
Under resa från Lissabon mot Göteborg med en last av salt strandade fartyget på Flateskär, söder om Måseskärs fyr. Besättningen bärgad till Kärringön. Fartyget blir troligen vrak.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev
 3. Göteborgsposten 1878-02-20