Maria, HLFR

Basfakta:
 • Svensk signal: HLFR
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 85,5 fot
 • Bredd: 23 fot
 • Djupgående: 9,8 fot
 • Dräktighet:
  • 1867: 37 nyläster eller 115,38 registerton
  • 1876: 116,69 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1862
Byggd på Rulkolans varv i Wiborg Finland av E. Silverberg.

1874
Inköpt till Sverige av Anton Bergqvist i Figeholm. Han blev som ensam ägare även huvudredare. Hemort Figeholm.
Fartyget förbyggdes under året i Figeholm av byggmästaren A. Linbom.
Första fribrev utfärdat 1874-04-07.

1876-05-10
Huvudredare låter återigen förbygga fartyget i Figeholm. Denna gång av skeppsbyggmästaren A. P. Andersson. Ingen ändring av huvudredare eller hemort.

1880-11-04
Under resa från Harlepool mot Trelleborg med en last av stenkol strandade fartyget på Tolbøl strand i närheten av Vestervig på Jyllands västkust och blev delvis sönderslaget. Besättningen räddade sig i egen båt.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Helsingborgs Tidning 1880-11-09
 3. https://vragwiki.dk