Leonard

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 78,5 fot
  • Bredd: 21,25 fot
  • Djupgående: 9,57 fot
  • Dräktighet:
    • 1858: 49,75 svåra läster
  • Riggning/typ: skonare
Historik:

1858
Byggd på varv i Mönsterås av skeppsbyggmästaren O L Nordström för ett partrederi på orten med sjökapten Lars Åhlström i Mönsterås som huvudredare. Hemort Mönsterås.
Första fribrev utfärdat 1858-07-08.

1859-06-10
Fartyget köps av den i Malmö boende handlaren Johan Peter Bager och som ensam ägare var han även huvudredare. Hemort Malmö.

Ytterligare information om fartyget saknas då inga fribrev finns efter försäljningen till Malmö.
Har du information du kan delge, vänligen kontakta mig.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev