Pelican

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 58,9 fot
 • Bredd: 18,8 fot
 • Djupgående: 3,91 fot
 • Dräktighet:
  • 1858: 15,01 svåra läster
  • 1866: 14 nyläster eller 46,57 registerton
 • Riggning/typ: slup
Historik:

1855
Byggd på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för Döderhultsviks Warfsbolag. Då fribrev saknas från tiden kan huvudredare inte anges. Hemort Döderhultsvik.

1865-04-18
Fartyget tillhör nu ensam grosshandlaren Erland Petersson i Oskarshamn som även är huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Fartygets första fribrev utfärdat 18/4 1865.

1870-05-17
Ett partrederi på Sandvik på Öland köper fartyget för 1.300 Riksdaler Riksmynt och till huvudredare utses skepparen Anders Jacobsson i Sandvik. Fartygets hemort blir Kalmar.

1871-07-08
Handlaren och vice konsuln Adam August Adamy i Västervik köper fartyget och blir dess huvudredare. Hemort blir Västervik.

Fartyget “försvinner” vad gäller information om fortsatt öde. I Sveriges skeppslista för 1875 finns det angivet med Västervik som hemort men 1877 saknas det. Även i Västerviks sjömanshus arkiv saknas information om fartyget.
Har du uppgifter du kan delge, vänligen kontakta mig.

Källor:
 1. Kommerskollegium, fribrev
 2. Sveriges skeppslista