Westindia

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 113 fot
  • Bredd: 24,92 fot
  • Djupgående: 12,17 fot
  • Dräktighet: 125,35 svåra läster
  • Riggning/typ: skonertskepp
Historik:

1863
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för handelsfirman G & F Johansson i Oskarshamn. Till huvudredare utsågs Gustaf Johansson. Hemmahamn Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 2/6 1863.

1863-06-10
En andel i fartyget sålde så att fartyget nu redas av ett partrederi i Oskarshamn. I övrigt inga ändringar.

1876
Fartyget gick den 12/12 1876 från Sunderland mot Kalmar med en last av stenkol och har inte efter detta hörts av, varför man antar att fartyget gått under med man och allt.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Oskarshamns sjömanshus fartygsregister
  3. Barometern 1877-02-03