Westindia

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 113 fot
 • Bredd: 24,92 fot
 • Djupgående: 12,17 fot
 • Dräktighet:
  • 1862: 125,35 svåra läster
  • 1866: 68 nyläster
  • 1875: 219,61 ton
 • Riggning/typ: skonertskepp
Historik:

1863
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för handelsfirman G & F Johansson i Oskarshamn. Till huvudredare utsågs Gustaf Johansson. Hemmahamn Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 2/6 1863.

1863-06-10
En andel i fartyget sålde så att fartyget nu redas av ett partrederi i Oskarshamn. I övrigt inga ändringar.

1876
Fartyget gick den 12/12 1876 från Sunderland mot Kalmar med en last av stenkol och har inte efter detta hörts av, varför man antar att fartyget gått under med man och allt.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamns sjömanshus fartygsregister
 3. Barometern 1877-02-03