Basfiolen, HPGV

Basfakta:
 • Engelskt reg. nr.: 33777
 • Svensk signal: HPGV
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 86,85 fot
 • Bredd: 26,7 fot
 • Djup: 15,65 fot
 • Dräktighet:
  • 1878: 229,78 ton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1839
Byggd i Sunderland.

1876
Fartyget ägs/redas av J. W. Stanley i West Hartlepool under namnet “Viola

1877
Nu redas/ägs fartyget av W. Watson i West Hartlepool under samma namn.

1878-05-14
Inköptes till Sverige av ett partrederi i Oskarshamn med skeppsklareraren Ernst Gustaf Armand Gyllsdorff som huvudredare och namnändras till “Basfiolen“. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1880-01-29
Under resa från Swansea mot Köpenhamn med stenkol strandar fartyget väster om Skagen och blir vrak. Besättningen tog sig i egen båt till fyrskeppet vid Skagens rev och sedan vidare iland. Vraket såldes i februari på auktion.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamns sjömanshus, Fartygsregister
 3. Barometern 1878-06-08
 4. Lloyds Register