Nora, JPDL, 4383

Basfakta:
 • Dansk signal: NSQV
 • Norsk signal: JWBQ
 • Svensk signal:
  • 1873-81: HKTM
  • 1889-92: HTMQ
  • 1905-10: JPDL.
 • Svenskt reg. nr: 4383
 • Längd: 155 fot
 • Bredd: 27,9 fot
 • Djupgående: 13,3 fot
 • Dräktighet:
  • 1873: 83,5 nyläster eller 263,2 registerton
  • 1878: 401,73 ton
  • 1889: 387 registerton
  • 1905: 297,14 registerton
 • Riggning/typ: ångfartyg
Historik:

1873
Byggd med namnet Anders Knape och signal HKTM på Bangsbo varv av skeppsbyggmästaren Joh. Bang för ett partrederi i Vänersborg där skeppsredaren Gustaf Victor Plate i Vänersborg utsågs till huvudredare. Hemort Vänersborg.
Första fribrev utfärdat 1873-12-12.

1881-10-15
Fartyget, som nu namnändrats till Nora, ägs av Dana D/S A/S, Helsingør. Bolaget namnändras senare till Det Helsingørske Dampskibs-Selskab A/S i Helsingör. Fartyget hemort blir Helsingör.

1889-04-03
Fartyget köps tillbaka till Sverige och ett partrederi i Helsingborg med sjökapten Johan Christoffer Hulthén som huvudredare. Ny hemort Helsingborg. Ny signal blir HTQM.

1892
Fartyget säljs till Nora D/S i Moss, Norge.

1897
Ny ägare är Nora A/S i Kragerö.

1905-04-15
Handlaren Fredrik Ohlsson i Verkebäck köper ensam tillbaka fartyget till Sverige och blir även huvudredare. Ny hemort Verkebäck och med JPDL som ny signal.

1907-04-04
Ett partrederi i Oskarshamn blir nya ägare. Rederiet utser handlaren Oskars Jansson Slettengren till huvudredare. Ny hemort Oskarshamn.

1908-03-07
Huvudredaren köper samtliga andelar i fartyget och blir med detta ensam ägare och huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1910-10-29
Strandade och kondemnerades under resa Bungenäs – Danzig med kalksten i närheten klockbojen vid Hela utanför Königsberg. Vraket såldes med last för 1400 Mark på platsen.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Danmarks skibslister
 3. http://www.jmarcussen.dk