Maria (b 1856)

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 100,85 fot
 • Bredd: 25,10 fot
 • Djupgående: 10,6 fot
 • Dräktighet:
  • 1856: 82 svåra läster
  • 1857: 88,62 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1848
Byggd på varv i Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för handelsfirman G & F Johansson i Oskarshamn och med Gustaf Johansson som huvudredare. Hemmahamn Oskarshamn
Första fribrev utfärdat 30/5 1856.

1857-06-25
Andelar i fartyget säljs så att det nu redas av ett partrederi. Information om huvudredare och hemort saknas

1859
Enligt meddelande till Kommerskollegium är fartyget sålt i Pernau.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Fribrevsdiarie