Amanda, HDGC

Basfakta:
 • Svensk signal: HDGC
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 56 fot
 • Bredd: 21,7 fot
 • Djupgående: 6,6 fot
 • Dräktighet:
  • 1869: 16,5 nyläster eller 53,17 registerton
 • Riggning/typ: slup
Historik:

Tidigare historik okänd. Sveriges skeppslista anger att fartyget är byggt i Roslagen. Nedanstående första fribrev anger att fartygets är “en äldre skärgårdsbåt vars nybyggnad ej kunnat attesteras”.

1869
Förbyggs på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Per Johan Pettersson för skepparen Karl Johan Moberg i Oskarshamn som äger fartyget ensam och blir även huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 1869-06-04.

1871-04-11
Hemmansägaren Nils Larsson i Hycklinge, Döderhult är ny ensam ägare och huvudredare till fartyget. Fartyget ändrades från slup till skonare. Hemort Oskarshamn kvarstår.

1876-06-15
I ett meddelande till kommerskollegium anmäler ägaren att fartyget förlist i “skärgården” hösten 1875 (utan att ange var) och att allt hopp om att rädda fartyget var ute.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev