Misafko, HKBP

Basfakta:
 • Svensk signal: HKBP
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 80 fot
 • Bredd: 21,6 fot
 • Djupgående: 10,8 fot
 • Dräktighet:
  • 1864: 65,43 svåra läster eller 37,69 nyläster
  • 1866: 34,5 nyläster eller 108,10 registerton
  • 1877: 114,77 ton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1856
Byggd i Stavanger i Norge.

1864-08-23
Efter att under norsk flagg strandat vid Sandby på Öland köptes fartyget på auktion 1863 av skepparen Peter Jonsson i Stora Rör på Öland som lät skeppsbyggmästaren J. Nordström förbygga fartyget på varv i Pataholm. Som ensam ägare var han även huvudredare. Fartygets hemort blev Kalmar.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1865-03-15
Ett partrederi i Kalmar med handlaren Carl Gustaf Säfström som huvudredare blir fartygets nya ägare. Hemort Kalmar kvarstår.

1866-04-30
Den i Västervik bosatte sjökaptenen Carl Gustaf Törnqvist köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort blir Västervik.

1873-04-16
Ett partrederi i Oskarshamn med handlaren Gustaf Vilhelm Freidenfeldt som huvudredare är nya ägare till fartyget som får Oskarshamn som hemort.

1877-06-15
Handlaren Martin Fredrik Kronlund i Kalmar blir ny ensam ägare och huvudredare. Fartygets hemort blir Kalmar.

1879-05-28
Ägaren säljer andel i fartyget, men är fortsatt huvudredare, så att det nu redas av ett partrederi i Kalmar. Ingen ändring av hemort.

1889-08-09
Huvudredaren, Martin Fredrik Kronlund, återköper samtliga andelar i fartyget och blir återigen ensam ägare och fortsatt huvudredare. Hemort kvarstår.

1895-02
Fartyget, liggande i Västervik, utannonseras av ägaren M F Kronlund för försäljning på offentlig auktion. Fartygets öden efter den eventuella försäljningen kan ej redovisas då vidare information saknas.

Kan du delge mig den saknade informationen, vänligen kontakta mig.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Sveriges skeppslista