Sylphide (b 1850)

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 68,48 fot
 • Bredd: 21,50 fot
 • Djup: 8,9 fot
 • Dräktighet:
  • 1850: 36,51 svåra läster
  • 1851: 34,63 svåra läster eller 19,95 nyläster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1850
Byggd på Figeholms skeppsvarv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Per Brandting för handlaren Sven Nylund i Figeholm. Fartygets hemort blev Figeholm.
Första fribrev utfärdat 13/8 1850.

1852-05-18
Ett partrederi i Ystad med handlaren Peter Christian Berghman som huvudredare blir nya ägare till fartyget som namnändras till Ellida. Hemort Ystad.

1855-03-23
Efter att förre huvudredaren avlidit så utses handlaren Peter Christian Lamberg till ny huvudredare. Hemort kvarstår.

1863-07-02
Ett partrederi i Söderåkra socken köper fartyget och som huvudredare utses Nils Peter Petersson i Brod. Fartygets hemort blir Bergkvara.

1864-03-29
Strandade på Nordermoole vid Pillau under en storm och blev vrak. Fartyget var på väg från Kalmar mot Pillau i barlast. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1864-04-07