Telegrafen

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg.nr: –
 • Längd: 78,35 fot
 • Bredd: 22,5 fot
 • Djupgående: 8,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1854: 47,25 svåra läster
  • 1866: 28 nyläster eller 89,09 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1854
Byggd på varv Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett partrederi med två deltagare i Döderhultsvik. Till huvudredare utsågs handlaren Fredrik Johansson. Fartygets hemort blev Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 22/8 1854.

1857-12-17
Fartyget köps av Oskarshamns Handelsbolag där vice Konsuln Nils Gustaf Wijkström blir huvudredare. Hemort Oskarshamn. Nytt fribrev utfärdat 4/5 1858.

1861-05-07
Ett partrederi i Oskarshamn med tre deltagare och med handlaren Fredrik Johansson som huvudredare köper fartyget för 12.500 Rdr. Hemort kvarstår som tidigare.

1872-05-07
På natten mellan 6 och 7 maj under resa från Apenrade mot Oskarshamn i barlast strandade fartyget vid Rödsand på Falster och ansåg bli vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev