Hjalmar (b 1852)

Basfakta:
 • Dansk signal: NJSK
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 87,5 fot
 • Bredd: 23,5 fot
 • Djupgående: 10,31 fot
 • Dräktighet:
  • 1852: 62,25 svåra läster
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1852
Byggd på Döderhultsviks varv av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för G & F Johansson i Oskarshamn. Till huvudredare utsågs Gustaf Johansson. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 27/8 1852.

1852-09-??
Såld i Helsingör till dansk köpare. Namnet bibehölls och fartyget fick dansk signal NJSK.

1861
J. A. Wulff köper fartyget. Hemmahamn troligen Köpenhamn.

1867
Firma Ørum & Wulff i Köpenhamn nu ägare till fartyget.

1876
Havererade efter strandning i Vapnefjorden på Island och där såld på auktion och därefter upphuggen.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. http://www.jmarcussen.dk