Falk

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 73,12 fot
 • Bredd: 22,5 fot
 • Djupgående: 9,65 fot
 • Dräktighet:
  • 1842: 48,42 svåra läster
  • 1847: 49,62 svåra läster
  • 1861: 44,25 läster
  • 1862: 41,41 svåra läster
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1842
Byggd på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för handlaren Peter Hasselqvist i Döderhultsvik som även blev huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 5/7 1842.

1847-03-02
Fartyget tillhör nu skepparen och borgaren i Kalmar J. C. Parrow som äger fartyget och är dess huvudredare.

1864-04-30
Under resa från Påskallavik mot Leith med en last av lathwood strandade fartyget i svårt storm vid Hagby i Kalmar sund och blev totalt vrak. Hela besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, fribrev
 2. Barometern 4/5 1864