Fredman

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 61,5 fot
  • Bredd: 21,0 fot
  • Djupgående: 8,5 fot
  • Dräktighet: 25,64 svåra läster
  • Riggning/typ: slup
Historik:

1852
Byggd på Stora Varvet i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för ett partrederi i Döderhultsvik. Handlaren Johan Gustaf Engström i Döderhultsvik blev huvudredare. Fartyget byggdes med delar av den 1851 skrotade klinkbyggda slupen Lovisa som var byggd i Roslagen. Fredman fick ny köl och stäv samt byggdes på kravell. Fartygets hemort blev Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdades 4/6 1852.

1856-11-27
Under resa i barlast från Stubbekjöbing mot Oskarshamn strandade fartyget i svår storm vid Henkenhagen, ca 2,5 mil från Colberg på Preussiska kusten och blev vrak. Besättningen räddades.

Källor:
  1. Kommerskollegium, fribrev
  2. Aftonbladet 5/12 1856