Serla, HGLF

Bild från Sjöhistoriska museet. (beskuren)
Basfakta:
  • Svensk signal: HGLF
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 130 fot
  • Bredd: 23,5 fot
  • Djup: 12,83 fot
  • Dräktighet: 43,5 nyläster eller 157,16 registerton
  • Riggning/typ: ångfartyg
Historik:

1871
Byggd på Oskarshamns Mekaniska Verkstad av skeppsbyggmästaren Sven Olsson för ett partrederi i Stockholm med grosshandlaren Carl Anders Lindroth som huvudredare. Hemort Stockholm.
Första fribrev utfärdat 19/9 1871.

1879-01-03
Efter förändringar i rederiet utses skeppsklareraren Claes Peter Albert Starck i Stockholm till ny huvudredare. Inga övriga ändringar.

1879-07-??
Såld för 25.000 kronor till O. Ellertsen i Bergen och namnändrad till Norma.

1881-03-06
Förliste nära Montrose i Skottland under resa från Newcastle mot Bergen med en last av kol. En man ur besättningen omkom.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Svensk Handels- Och Industri-tidning 1879-07-18
  3. Länspumpen Sjöfartshistorisk Förening i Göteborg