Thecla, HRSB, 2934

Basfakta:
 • Engelskt reg.nr.: 65131
 • Svensk signal: HRSB
 • Svenskt reg. nr.: 2934
 • Längd: 63,73 meter
 • Bredd: 8,09 meter
 • Djup: 5,31 meter
 • Dräktighet:
  • 1883: 713,09 registerton
  • 1885: 690,02 registerton
  • 1896: 630,91 registerton
 • Riggning/typ: ångfartyg
Historik:

1871
Fartyget byggt hos Schlesinger, Davies & Co i Wallsend, Newcastle i England och med namnet Wenvoe för Wilson & Fry, Cardiff, England

1874
A Lanquet et Cie, Saint Nazaire köper fartyget och namnändrar det till Moise.
Fartyget havererar 1883 i Östersjön. Det påträffades av spanska ångfartyget Abril med tappad propeller, trasig propelleraxel och skador i maskin och bogseras till Stockholm. Fartyget reparerades på Finnboda slip.

1883-10-27
Köps för 8000 kronor av grosshandlaren Lars Wilhelm Herlitz i Stockholm som blir ensam ägare och huvudredare. Fartyget namnändras till Thecla och hemort Stockholm.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1887-12-02
Ångfartygs AB Europa köper fartyget och utser delägaren och skeppsklareraren Emil Reinhold Boman till huvudredare. Hemort Stockholm.

1888-10-30
Ett partrederi i Göteborg med handlaren och delägaren Knut Dahlman som huvudredare är de nya ägarna till fartyget vars hemort ändras till Göteborg.

1889-01-18
Fartyget köps av Ångfartygs AB Erato i Göteborg där den tidigare huvudredaren fortsatt är huvudredare och delägare. Hemort som tidigare.

1889
Efter köp på auktion för 13700 kronor är Ångfartygs AB Viking nya ägare. Någon huvudredare har ej angetts. Hemort som tidigare. Fartyget som gjort haveri vid sydöstra Ölandskusten blir provisoriskt reparerad i Oskarshamn.

1894-02-10
De i Oskarshamn boende handlarna Rafael Olschanski och Aron Schumelwitz Urwitz är för 20000 kronor de nya ägarna och fartygets hemort blir Oskarshamn. De nya ägarna lägger upp fartyget eftersom det enbart är provisoriskt reparerat efter haveri. Huvudredare har ej angivits.

1896-08-10
Efter att ha legat upplagt i Oskarshamn i två år så köper ett partrederi i staden med vice konsuln Olof Wingren som huvudredare fartyget och låter reparera det på Oskarshamns Mekaniska Verkstad till fullt sjövärdigt skick. Hemort kvarstår.

1898-12-??
Troligen påseglad av engelsk ångare och sjönk med man och allt under resa Grimsby – Malmö med en last av stenkol. Resan påbörjades 13/12 och fartyget har efter det ej hörts av.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Aftonbladet 1883-08-04
 3. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1893-10-25
 4. Westerviksposten 1898-12-28
 5. Oskarshamnstidningen
 6. http://www.tynebuiltships.co.uk